Links

Admin UI

Admin Dashboard

Adminin kontrol paneli, paketlerimiz, kitlerimiz, diğer seçeneklerinin olduğu ekrandır. Var olan proje sayısı, sistemi kullanan müşteri sayısı, oluşturulan kit sayısı ve oluşturulan paket sayıları belirtilmiştir. Ayrıca aylık sisteme katılan müşteri sayısı ile oluşturulan proje sayısı grafikle gösterilmiştir.

Paket İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen paket türlerinin isim, iklim, toprak, bitki ve saha özellikleri bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili paketin güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir saha türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

Paket İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni paket türü eklemek için isim, ardından sırası ile iklim, toprak, bitki ve saha bilgileri seçilmelidir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni paket türü eklenmiş olur.

Paket Kitleri İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen paketlerin isim, kitleri ve bu kitlerden kaç tane oldukları bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili paket kitlerinin ekleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Pakete yeni kitler eklemek için "Artı" butonuna basılması gerekmektedir.

Paket Kitleri İşlemleri Ekleme

"Artı" butonuna bastıktan sonra açılan sayfa üzerinde "Kitleri Seçin" yazan yere tıkladıktan sonra seçilebilecek kitler üzerinden bir seçim yapılmalıdır. Ayrıca kit seçimleri yaptıktan sonra kit içerisinde bulunan sensörlerin limit değerleri de yazılmalıdır. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak ilgili pakete belirlenen kitler eklenmiş olur.

Toprak İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen toprak türlerinin isim ve verimlilik özellikleri bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili toprağın güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir toprak türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

Toprak İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni toprak türü eklemek için toprağın isim ve verimlilik özellikleri girilmelidir. Ayrıca birden fazla toprak türü girilecekse "Ekle" yazan yeşil butona tıklayarak veri giriş sayısı arttırılabilir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni toprak türü eklenmiş olur.

İklim İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen iklim türlerinin isim ve bu iklime bağlı toprak türleri bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili paketin güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir paket türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

İklim İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni iklim türü eklemek için isim ve toprak türleri seçilmelidir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni iklim türü eklenmiş olur.

Bitki İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen bitki türlerinin isim, fiyat, tür, birim ve hangi iklim hangi toprakta yetiştiği bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili bitkinin güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir bitki türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

Bitki İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni bitki türü eklemek için isim, fiyat, bitki türü, ölçü türü ve hangi iklim hangi topraklarda yetiştiği seçilmelidir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni bitki türü eklenmiş olur.

Saha İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen saha türlerinin isim, fiyat, tür ve birim özellikleri bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili sahanın güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir saha türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

Saha İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni saha türü eklemek için isim, fiyat, saha türü ve birim (Metrekare, donum vb.) özellikleri girilmelidir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni saha türü eklenmiş olur.

Saha Kapasite İşlemleri Listeleme

Daha önce eklenmiş veya yeni eklenen saha kapasite türlerinin saha, bitki ve kapasite özellikleri bu sayfadan görüntülenebilir. Ayrıca ilgili saha kapasitesinin güncelleme ve silme işlemi bu sayfadan kontrol edilmektedir. Yeni bir saha kapasite türü eklemek için "Yeni Ekle" butonuna basılması gerekmektedir.

Saha Kapasite İşlemleri Ekleme

"Yeni Ekle" butonuna bastıktan sonra yeni saha kapasite türü eklemek için saha türü, bitki türü ve kapasite özellikleri girilmelidir. "Ekle" yazan mavi butona tıklayarak yeni saha kapasite türü eklenmiş olur.

Kit İşlemleri Listeleme

Admin tarafından oluşturulmuş kitleri listeler. Listelenen kitlerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Kit İşlemleri Ekleme

Admin tarafından kit ekleme işlemi yapılır. Kit oluşturulurken isim, gerekli açıklama, sensor türleri, eyleyici türleri ve kontrolörler türlerindeki veriler girilmelidir.

Giriş İşlemleri Listeleme

Admin tarafından seradan alınması istenen girişleri listeler. Listelenen girişlerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Giriş İşlemleri Ekleme

Admin tarafından kit ekleme işlemi yapılır. Giriş oluşturulurken isim ve firebase kodu türlerindeki veriler girilmelidir.

Eylem İşlemleri Listeleme

Admin tarafından oluşturulmuş sera eylemlerini listeler. Listelenen eylemlerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Eylem İşlemleri Ekleme

Admin tarafından eylem ekleme işlemi yapılır. Eylem oluşturulurken isim ve firebase kodu türlerindeki veriler girilmelidir.

Sensör İşlemleri Listeleme

Admin tarafından oluşturulmuş sensörleri listeler. Listelenen sensörlerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Sensör İşlemleri Ekleme

Admin tarafından sensör ekleme işlemi yapılır. Sensör oluşturulurken isim, gerekli açıklama, fiyat ve giriş türlerindeki veriler girilmelidir.

Eyleyici İşlemleri Listeleme

Admin tarafından oluşturulmuş eyleyicileri listeler. Listelenen eyleyicilerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Eyleyici İşlemleri Ekleme

Admin tarafından eyleyici ekleme işlemi yapılır. Eyleyici oluşturulurken isim, gerekli açıklama, fiyat ve eyleyici türlerindeki veriler girilmelidir.

Kontrolör İşlemleri Listeleme

Admin tarafından oluşturulmuş kontrolörleri listeler. Listelenen kontrolörlerde silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Kontrolör İşlemleri Ekleme

Admin tarafından kontrolör ekleme işlemi yapılır. Kontrolör oluşturulurken isim, gerekli açıklama ve fiyat türlerindeki veriler girilmelidir.

Kategori İşlemleri

Admin tarafından oluşturulmuş kategori türlerini listeler. Listelenen kategori türlerini silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir. Ekleme işleminde yeni kategori türü eklenmektedir.

Tip İşlemleri

Admin tarafından oluşturulmuş tip isimleri ve kategorilerini listeler. Listelenen tip türlerini silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir. Ekleme işleminde yeni tipin ismi ve kategori türü eklenmektedir.

Birim İşlemleri

Admin tarafından oluşturulmuş birimler ve tipleri listeler. Listelenen birimleri silme, güncelleme ve ekleme işlemleri yapılabilmektedir. Ekleme işleminde yeni birimin ismi ve tip türü eklenmektedir.

Mac İşlemleri

Müşterinin aktif olmayan kitleri listelenmektedir. Kitlerin aktif olması için adminin Mac adresi eklemesi gerekmektedir.
Last modified 3yr ago