Links

Platform Açıklaması

PAKET

Oluşturulmuş paketleri gösterildiği bölümdür. Paketler bitkiye göre belirlenmektedir. Paket bünyesinde isim, toprak, bitki, iklim, saha barındırır.

Paket İşlemleri

Paketlerin oluşturulduğu güncelleme, silme ve listeleme yapıldığı kısımdır. Bu bölümde paket ismi, toprak, bitki, iklim, saha işlemleri listelenir.

Paketlere Kit Ekle

Kitlerimiz bölümde oluşturduğumuz kitlerden uygun olanları gerekli sayıda eklendiği bölümdür ayrıca paketteki var olan kiti de buradan silebiliriz.

Toprak İşlemleri

Paketlerde toprak değeri eklenmektedir. Bu toprakların isimlerinin ve verimliklerinin eklendiği, silindiği veya var olan toprağın güncellendiği bölümdür.

İklim İşlemleri

Paketlerde iklim değeri eklenmektedir. İklimler eklenirken hangi toprakları barındırdığı da eklenmelidir. Bu bölümde iklime ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemeleri yapılmaktadır.

Bitki İşlemleri

Bitki türlerinin eklendiği, güncellendiği, silindiği ve listelendiği bölümdür. Bu bölümde bitkinin ismi, fiyatı, tipi (sebze mi meyve mi), birimi (sahaya fidan veya tohum olarak mı eklenicek) ve hangi iklimin toprağında ekildiğini gösterir.

Saha İşlemleri

Saha ekleme, silme, güncelleme ve listeleme yapıldığı bölümdür. Bu bölümde var olan sahalarımız, fiyat (kiralama veya satın alma), saha tipi ve birimi (metre kare, dönüm vs.) vardır.

Saha Kapasite İşlemleri

Saha kapasitesinin ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Burada seçilen sahada bitki türüne göre ne kadar tohum veya fidan eklenmesi gerektiğini gösterir.

KİT

Sensor, eylem, eyleyici, kontrol gibi yapıları bünyesinde barındıran elektronik bir bileşendir. Pakete göre düzenlenmektedir. Her pakette bir veya daha fazla kit olabilir.

Kit İşlemleri

Sera için uygun sensor, eyleyici, kontrolör seçilip kitin oluşturulduğu kısımdır. Bu bölümde kit ekleme, güncelleme, silme ve listeleme işlemi yapılmaktadır. Listelenen kitlerin ismi, açıklma, sensorler, eyleyiciler ve kontrolör gösterilmektedir.

Giriş İşlemleri

Seradan bilgi almak istediğimiz birimlerin ekleme, güncelleme, silme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde işlem yapılacak birimler sıcaklık, toprak nemi, gaz, hareket, su seviyesi ve nemdir.

Eylem İşlemleri

Serada meydana yapılması istenen eylemlerin ekleme, güncelleme, silme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Serada yapılabilecek eylemlere örnek; alarm, sulama, fan çalıştırma.

Sensor İşlemleri

Serada kullanılan sensorleri kullanıcını isteğine göre ekleme var olan sensorleri ise silme ve güncelleme işleminin yapılığı bölümdür. Listelenen sensorlerin isim, açıklama, fiyat, hangi verileri getirdiğini gösterilir.

Eyleyici İşlemleri

Serada pakete belirtilen eylemlere göre gerçekleştiren bileşenlerin bulunduğu bölümdür. Bu bölümde eyleyici ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemleri yapılır. Listelenen eyleyicilerin ismi, açıklama, fiyat, gerçekleştirdiği eylem belirtilmektedir.

Kontrolör İşlemleri

Serada kullanılan kontrolör ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işleminin yapıldığı kısımdır. Listelene kontrolörün isim, açıklama ve fiyat bilgisi verilmektedir.

Geliştirdiğimiz sistemin mevcut benzer sistemlerden temel farkı nedir?

Ülkemizin zengin toprak ve iklim çeşitleri nedeniyle tarıma çok değer vermektedir. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte biz de tarımı akıllı hale getirip hem çiftçi hem de mahsuller açısından verimli olmasını istiyoruz. Bizim geliştirdiğimiz bu projenin diğer akıllı tarım uygulamalarından en büyük farkı çiftçiye düşen işi hafifletmek ve kolay kullanım sağlamaktır. Temel akıllı tarım sistemlerinde genellikle amacı: hazır sensörler ve kontrolör yardımıyla sıcaklık nem gibi tarım için gerekli olan faktörleri güncel olarak çiftçiye iletmektir. Fakat bizim projemizde tarım alanında karşılaşılan sorunların otomatik olarak çözülmesi ve kullanıcı paneli sayesinde çiftçiye kolay kullanımın sağlanması bizi diğer akıllı tarım uygulamalarından ayıran en önemli etkenlerdir. Çoğu IOT projesinde bulunan ve bizim projemizde de çözülemeyen olumsuz etken güvenliktir. Bu açıdan güvenlik, fiziksel olarak taşınabilir bir Iot cihazının çalınması ya da değişiklik yapılması, mevcut bir iot sistemine yönelik hizmet engelleyen DoS saldırıları gibi faaliyetler kullanılan iot projesini olumsuz etkilemektedir.