Overview

Özet

Chernozem projesi Türkiye’de gerçekleştirilen tarıma destek vermek için geliştirilmiş bir projedir. Bu raporda projenin sahip olduğu ve ileride olacağı temel özelliklerden bahsedilmektedir. Projemiz şimdilik panel ve prototip olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Panel kısmı HTML, CSS, PHP dilleri ve Laravel Framework’ü kullanılarak geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Prototip kısmı ise Arduino Uno ve birkaç sensör kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca veri tabanı olarak da panelde kullanılacak veriler için MySQL, Arduino’nun iletişimi ve verileri işlemesi için kullanacağımız veri tabanını ise FireBase olarak belirledik. Proje ismini ise kara toprak olarak da tanınan, dünyanın en verimli toprağı olan ve ülkemizde de oldukça bulunan toprağın isminin ingilizce karşılığını kullanmak istedik ve sloganımız şöyle ki: “Toprağınız ne olursa olsun teknolojilerimizle Chernozem verimliliğini elde edeceksiniz”.

Problemin Tanımı

Türkiye’de bulunan zengin topraklar ve iklimler ülkemizin tarıma oldukça elverişli olduğunu göstermektedir fakat ülkemizde çiftçilere emeğinin karşılığı tam olarak verilememektedir. Büyük arazilerin kontrolü; zaman ve insan gücü açısından gereksiz harcamalara neden olmuştur. Ayrıca üretimde gerçekleşen su, ilaç ve gübre gibi kaynakların gereksiz ve yanlış kullanımı israfa yol açmaktadır. Durum böyle olunca da köylerde yaşayan genç nüfus emeğinin karşılığını alabilmek için tarımı bırakıp büyük şehirlere göç etmeye başlamıştır ve ülkemiz tarım alanında gerilemiştir.

Neden Böyle Bir Çözüm Sunuyoruz?

Ülke genelinde teknolojinin yaygınlaşması böyle bir projenin garipsenmeyeceği, kullanılmak isteneceği ve kolaylıkla kullanılabileceği bir dönem yaratmıştır.

IOT ekosisteminin genişlemesi, dünya genelinde IOT bilinirliğinin artması ve bu alanda gün geçtikçe sayısı artmaya devam eden büyük projelerin geliştirilmesi, projemizin olabilirliğini arttırmıştır.

Çözüm

Projemiz tarımda üretilecek olan bitkilerin kontrolünü yapmaktadır. Ülkemiz tarım açısından oldukça zengin olmasından dolayı bu projemizi bir prototip olarak geliştirmek yerine ülkenin her bölgesine uyabilecek dinamik bir yapı geliştirdik. Hazırladığımız panel sayesinde kullanıcılar tarım yapacakları alanları belirleyerek kullanması gerekecek olan kitleri kullanıcılara sunuyoruz. Kullanıcılar önerdiğimiz kitlere ek olarak kendileri de istedikleri kitleri paketlerine ekleyebilirler. Kullanıcılar paketlere karar verip satın aldıktan sonra kurulum aşamasını gerçekleştiriyoruz. Kurulumu tamamladıktan sonra ekilen bitkilerde ve arazide ısı, nem, kamera, toprak gibi sensörler işlenerek çıkan değerlere göre havalandırma, ilaçlama, sulama, gübreleme gibi eylemler gerçekleştirilir. Bu sayede çiftçiye daha az iş düşmektedir ve çiftçi zaman ve güç açısından tasarruf edebilmektedir.

Last updated